Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym zbieramy nasz serwis może działać lepiej.

Rekrutacja


Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim

na rok szkolny 2017/2018

 

Nasza Szkoła prowadzi nabór elektroniczny, oferta edukacyjna znajduje się na stronie:

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat/

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu na kanale facebook (kliknij w zdjęcie)

Autor filmu: Łukasz Gregorowicz

Pracownia mechatroniczna - prezentacja zajęć (kliknij w zdjęcie)

Autorzy filmu: Krzysztof Pawłowski i Mateusz Jakubowicz

Zajęcia w pracowniach mechatronicznej, pracowni technologii i konstrukcji mechanicznych

(kliknij w zdjęcie)

Autorzy filmu: Krzysztof Pawłowski i Mateusz Jakubowicz

Pracownia fryzjerska (kliknij na zdjęcie)

Autorzy filmu: Krzysztof Pawłowski i Mateusz Jakubowicz

 

 

 

Warunki przyjęcia

 

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej technikum i branżowej szkoły I stopnia mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
 2. Termin składnia podań: 14.05.2018r. – 15.06.2018r.
 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum i branżowej szkoły I stopnia powinni dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie do dnia 06.07.2018r. Skierowanie na badanie należy pobrać w sekretariacie szkoły.
 4. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
 5. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych ustala Zarządzenie nr 5/2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018r.
 6. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.
 7. Wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
 • technik mechatronik / technik elektronik / technik mechanik / technik budownictwa / technik urządzeń sanitarnych / technik drogownictwa: język polski, matematyka, fizyka, język obcy,
 • technik ochrony środowiska: język polski, matematyka, biologia, język obcy,
 • technik usług fryzjerskich: język polski, matematyka, chemia, język obcy,
 • branżowa szkoła I stopnia: kierowca-mechanik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie / elektryk / monter sieci i urządzeń sanitarnych / ślusarz: język polski, matematyka, fizyka, język obcy,
 1. Istnieje możliwość utworzenia oddziałów integracyjnych w technikum i branżowej szkole I stopnia, w przypadku złożenia dokumentów przez kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Logowania kandydaci dokonują na stronie:  https://lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat

 

Szczegółowe zasady rekrutacji do szkół publicznych województwa lubelskiego na rok szkolny 2018/2019 znajdują się na stronie 


http://www.kuratorium.lublin.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać  w sekretariacie szkoły:

Międzyrzec Podlaski

ul. Warszawska 30

tel. 83 371-20-15