Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym zbieramy nasz serwis może działać lepiej.

Rekrutacja


 

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim

na rok szkolny 2017/2018

 

 

Nasza Szkoła prowadzi nabór elektroniczny, oferta edukacyjna znajduje się na stronie:

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat/

 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu na kanale facebook (kliknij w zdjęcie)

 

 

 

Pracownia mechatroniczna - prezentacja zajęć (kliknij na zdjęcie)

 

 

 

 

 

 

Warunki przyjęcia

 

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej technikum i branżowej szkoły I stopnia mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
 2. Termin składnia podań: 15.05.2017r. – 14.06.2017r.
 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum i branżowej szkoły I stopnia powinni dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie do dnia 04.07.2017r. Skierowanie na badanie należy pobrać w sekretariacie szkoły.
 4. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
 5. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych ustala Zarządzenie nr 21/2017 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017r.
 6. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.
 7. Wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
 • technik mechatronik / technik elektronik / technik mechanik / technik budownictwa / technik urządzeń sanitarnych / technik drogownictwa: język polski, matematyka, fizyka, język obcy,
 • technik ochrony środowiska: język polski, matematyka, biologia, język obcy,
 • technik usług fryzjerskich: język polski, matematyka, chemia, język obcy,
 • branżowa szkoła I stopnia: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie / elektryk / monter sieci i urządzeń sanitarnych / ślusarz / murarz-tynkarz / : język polski, matematyka, fizyka, język obcy,
 1. Istnieje możliwość utworzenia oddziałów integracyjnych w technikum i branżowej szkole I stopnia, w przypadku złożenia dokumentów przez kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Logowania kandydaci dokonują na stronie:  https://lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat

 

Dodatkowe informacje można uzyskać  w sekretariacie szkoły:

Międzyrzec Podlaski

ul. Warszawska 30

tel. 83 371-20-15