Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym zbieramy nasz serwis może działać lepiej.

Zasady rekrutacji do klas pierwszych

 

  • W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
  • Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych ustala Zarządzenie nr 21/2017 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietna 2017r.
  • Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.

 

Wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

  1. technik mechatronik / technik elektronik / technik mechanik / technik budownictwa / technik urządzeń sanitarnych / technik drogownictwa: język polski, matematyka, fizyka, język obcy,
  2. technik ochrony środowiska: język polski, matematyka, biologia, język obcy,
  3. technik usług fryzjerskich: język polski, matematyka, chemia, język obcy,
  4. branżowa szkoła I stopnia: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie / elektryk / monter sieci i urządzeń sanitarnych / ślusarz / murarz-tynkarz / : język polski, matematyka, fizyka, język obcy,

 

Istnieje możliwość utworzenia oddziałów integracyjnych w technikum
i branżowej szkole I stopnia, w przypadku złożenia dokumentów przez kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Logowania kandydaci dokonują na stronie: lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat

Dodatkowe informacje można uzyskać  w sekretariacie szkoły:

Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 30 tel. 83 371-20-15

 

Szczegółowe zasady rekrutacji do szkół publicznych województwa lubelskiego na rok szkolny 2017/2018 znajdują się na stronie 


http://www.kuratorium.lublin.pl