Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym zbieramy nasz serwis może działać lepiej.

Erasmus + ‘On The Road’ Wizyta w Segowii

Erasmus + ‘On The Road’ Wizyta w Segowii

Zespół Szkół Technicznych w roku szkolnym 2017/2018 przystąpił do europejskiego projektu Erasmus + „On The Road”. Projekt zakłada strategiczną współpracę czterech szkół: z Alty w Norwegii, Segowii w Hiszpanii, Thouras we Francji oraz ZST w Międzyrzecu Podlaskim. Kraje te są położone na czterech końcach Europy i reprezentują jej wschód, zachód, północ i południe. Tematem przewodnim projektu jest migracja ludności w Europie. Uczniowie w ramach współpracy szkół wyjeżdżają na tygodniowe wymiany podczas których realizują rożne zadania związane z projektem.  Do głównych zadań  należy zaprojektowanie i wykonanie dużego metalowego drzewa, które będzie stało przed szkołą w Thouras oraz mniejszych w pozostałych krajach.  Drzewa te, będą „karmione” w trakcie całego projektu różnymi elementami kojarzącymi się z migracją ludności. Aby tego dokonać młodzież musi zgłębić ten temat, a  umożliwić to mają spotkania z ciekawymi ludźmi, wywiady z imigrantami, tworzenie strony internetowej, ulotki, piosenki oraz flash moba zawierającego elementy choreograficzne z rożnych krajów.

W projekt zaangażowanych jest 18 uczniów z Technikum. Każdy uczeń weźmie udział w jednej wymianie do danego kraju, oprócz tego wszyscy zaangażowani są do działania podczas wizyty zorganizowanej w Polsce. Podczas wymiany uczniowie mieszkają w domach uczniów biorących udział w projekcie, ponieważ projekt ma za zadanie integrację młodzieży z różnych krajów, rozwój umiejętności językowych, interpersonalnych oraz dogłębne poznanie kultury danego kraju.

Pierwszym krajem goszczącym była Hiszpania. Wymiana odbyła się w dniach 06. 11- 10.11.2017 w Segowii. Miasto to jest położone 100 km na północ od Madrytu, liczy ok. 60 tyś. mieszkańców i jest niezwykle popularną miejscowością turystyczną. Wszystko głównie za sprawą najważniejszej spuścizny architektonicznej z czasów Imperium Rzymskiego na terenie Hiszpanii, czyli potężnego bo zbudowanego z około 25 tysięcy granitowych bloków Acueducto de Segovia. Kolejnym emblematycznym zabytkiem miasta jest pałac królów Kastylii – Alkazar w Segowii powstały nie później niż w 1122 roku. Najważniejszym zabytkiem religijnej architektury w Segowii jest pokaźnych rozmiarów katedra - Catedral de NuestraSeñora de la Asunción de San Frutos. Ponadto sama starówka w mieście od 1985 roku wpisana jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Podczas wymiany uczniowie uczestniczyli w licznych wykładach dotyczących aktualnej sytuacji migracyjnej w Europie. Mieli możliwość wysłuchania m.in. porucznika NATO, władz miasta odpowiedzialnych za imigrantów, kierowniczką hiszpańskiego UNHCR, przedstawicielką Amnesty International oraz wolontariuszy pomagającym uchodźcom. Dzięki tym prelekcjom dowiedzieli się dokładnie o kryzysie migracyjnym w Europie, procedurach uzyskania statusu uchodźcy, różnicy pomiędzy takimi pojęciami jak uchodźca, imigrant i osoba ubiegająca się o azyl, również o problemach i wyzwaniach j związanych z migracją ludności.  Uczniowie w grupach międzynarodowych tworzyli stronę internetową, hymn projektu, wywiady z imigrantami oraz lokalną społecznością. Nietypową formą promowania projektu było stworzenie przez uczniów flash moba, oraz zaprezentowanie go na ulicach Segowii. Zadaniem młodzieży było również wymyślenie nazwy drzewa oraz loga  projektu. Nasza szkoła została również bardzo miło powitana przez Polskie Stowarzyszenie Im. Karola Wojtyły w Segowii. Ich przedstawiciele: rodzice, dzieci i nauczyciele przygotowali piękne powitanie z akcentami polskimi takimi jak flaga, stroje narodowe ,hymn naszego kraju, piosenki i wiersze oraz informacje o sławnych polakach. Po tak uroczystym powitaniu, uczestnicy projektu mieli okazje spróbować polskich potraw, które zostały przygotowane przez polskich gospodarzy imprezy. Wielu wzruszeń doświadczyły rozmowy o kraju.

Po zajęciach w szkole uczniowie zwiedzali Segowię, oraz Madryt. Wieczory upływały na integracji  z młodzieżą  z innych krajów. Niestety nadszedł dzień wyjazdu do swoich domów i pożegnań, którym nie było końca. Wszyscy wrócili z miłymi wrażniami.

Projekty 2005 - 2007

Projekty 2005 - 2007

W latach 2005 nasza szkoła otrzymała dwie pracownie Microsoft i Macintosh pozyskane ze środków Unii Europejskiej.

W roku 2007 otrzymaliśmy jeszcze jedną pracownię Microsoft również ze środków Unii Europejskiej.

Rozpoczynamy projekty

Liceum Profilowane w naszym Zespole Szkół przystępuje do projektu "Pozalekcyjna Akademia Kompetencji". Jest to projekt realizowany w ramach Programu Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.1 ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty".
 W ramach działań projektowych,  realizowanych w okresie  02 listopad 2010 - 31 stycznia 2012 r., uczniowie będą uczestniczyć w różnych zajęciach oraz wyjeździe edukacyjnym. Ponadto  będą mogli zdobyć  Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL(European Computer Driving Licence). 
Funkcję koordynatora projektu powierzono Pani Urszuli Szubińskiej.

Rekrutacja na zajęcia

W miesiącach wrzesień- październik odbywa się rekrutacja na następujące zajęcia projektowe zaplanowane na rok szkolny 2010/2011:
- zajęcia dodatkowe: matematyka ( gr. I, II),  j. polski ( grupa I, II); przedsiębiorczość;
-  zajęcia wyrównawcze: j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki,  historia, fizyka, chemia;
- orientacja zawodowa ( gr. I, II, III).

Wszelkich informacji udziela koordynator Pani Urszula Szubińska oraz nauczyciele i wychowawcy.
Dokumenty rekrutacyjne można pobrać u koordynatora oraz w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja na rok szkolny 2010/ 2011 zakończona

Z końcem października zakończyliśmy rekrutację uczestników na zajęcia realizowane w bieżącym roku. W poszczególnych zajęciach weźmie udział następująca liczba uczestników:
Matematyka zajęcia dodatkowe - 20 
Język polski zajęcia dodatkowe - 20 
Przedsiębiorczość zajęcia dodatkowe - 10
Język rosyjski zajęcia wyrównawcze - 10
Język angielski zajęcia wyrównawcze - 10
Język niemiecki zajęcia wyrównawcze - 10
Chemia zajęcia wyrównawcze - 10
Fizyka zajęcia  wyrównawcze - 10
ECDL Core- podstawowy - 20
Orientacja zawodowa - 45
 Pierwsze zajęcia odbędą się już 2 listopada. 
 Wszystkim licealistom - uczestnikom zajęć życzymy zapału do pracy oraz wiele satysfakcji  i zadowolenia z udziału w projekcie.

Otrzymaliśmy pomoce naukowe

Dzięki realizacji projektu, zostały zakupione nowoczesne środki dydaktyczne, tj. komputer przenośny do projektora, tablica interaktywna oraz projektor multimedialny. Otrzymaliśmy także drukarkę laserową kolorowa oraz najnowsza wersję pakietu biurowego Microsoft Office.
 Każdemu z uczestników zajęć przekazano pomoce naukowe. W zależności od typu zajęć były to: podręczniki, książki naukowe, repetytoria, leksykony, słowniki, tablice, kalkulatory. Nauczyciele prowadzący zajęcia  otrzymali atrakcyjne materiały dydaktyczne.
 Wszystkie środki i materiały stanowia nieoceniona pomoc w osiągamniu celu, jakim jest rozwój kompetencji kluczowych u uczniów.

Projekt Unijny - Pozalekcyjna Akademia Kompetencji

W naszej Szkole realizowany jest Projekt Unijny  "Pozalekcyjna Akademia Kompetencji"

więcej informacji na temat tego projektu - kliknij w logo

 

Program "Moje finanse"

Program

W naszej szkole i jest realizowany Program Moje Finanse w ramach współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod patronatem Narodowego Banku Polskiego oraz Fundacji Kronenberga. Program realizują nauczyciele podstaw przedsiębiorczości. Program ten jest wykorzystywany na lekcjach podstaw przedsiębiorczości jako doskonałe narzędzie dydaktyczne przybliżające uczniom zagadnienia zarządzania finansami.

Nowy program w naszej szkole

 

W listopadzie 2014 roku nasza szkoła przystąpiła do programu  progeCAD Professional dla edukacji

progeCAD Professional Educational (w wersji szkolnej)  zawiera pełną wersję programu. Przeznaczony jest jednak do użytku niekomercyjnego wyłącznie w celach edukacyjnych. Program może zostać zainstalowany na wszystkich szkolnych komputerach, jak również na komputerach osobistych nauczycieli, uczniów czy studentów.

Szkolna licencjajest ważna przez jeden rok. 

Staże w ramach projektu unijnego - działanie 12.4 ,,Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim

Staże w ramach projektu unijnego - działanie 12.4 ,,Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim

Uczniowie naszego Zespołu uczestniczą w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  działanie 12.4 ,,Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim".

Uczniowie klas III  technikum mechatronicznego, mechanicznego, elektronicznego w lipcu i sierpniu odbywają staż:

w zakładzie produkcyjnym ZREMB ,,POLAND" Sp. z.o.o. 
w Studio Fryzur ,,Gabriell" w Międzyrzecu Podl.

 

 

Dokumenty związane z projektem:

 

Nowy projekt unijny -

Projekt: Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski realizowanego w ramach w Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego  i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
 

Informacje dotyczące decyzji o dofinansowaniu