Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym zbieramy nasz serwis może działać lepiej.

Nowy projekt unijny -

Projekt: Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski realizowanego w ramach w Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego  i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
 

Informacje dotyczące decyzji o dofinansowaniu 

Staże w ramach projektu unijnego - działanie 12.4 ,,Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim

Staże w ramach projektu unijnego - działanie 12.4 ,,Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim

Uczniowie naszego Zespołu uczestniczą w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  działanie 12.4 ,,Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim".

Uczniowie klas III  technikum mechatronicznego, mechanicznego, elektronicznego w lipcu i sierpniu odbywają staż:

w zakładzie produkcyjnym ZREMB ,,POLAND" Sp. z.o.o. 
w Studio Fryzur ,,Gabriell" w Międzyrzecu Podl.

 

 

Dokumenty związane z projektem:

 

Nowy program w naszej szkole

 

W listopadzie 2014 roku nasza szkoła przystąpiła do programu  progeCAD Professional dla edukacji

progeCAD Professional Educational (w wersji szkolnej)  zawiera pełną wersję programu. Przeznaczony jest jednak do użytku niekomercyjnego wyłącznie w celach edukacyjnych. Program może zostać zainstalowany na wszystkich szkolnych komputerach, jak również na komputerach osobistych nauczycieli, uczniów czy studentów.

Szkolna licencjajest ważna przez jeden rok. 

Program "Moje finanse"

Program

W naszej szkole i jest realizowany Program Moje Finanse w ramach współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod patronatem Narodowego Banku Polskiego oraz Fundacji Kronenberga. Program realizują nauczyciele podstaw przedsiębiorczości. Program ten jest wykorzystywany na lekcjach podstaw przedsiębiorczości jako doskonałe narzędzie dydaktyczne przybliżające uczniom zagadnienia zarządzania finansami.

Projekt Unijny - Pozalekcyjna Akademia Kompetencji

W naszej Szkole realizowany jest Projekt Unijny  "Pozalekcyjna Akademia Kompetencji"

więcej informacji na temat tego projektu - kliknij w logo

 

Otrzymaliśmy pomoce naukowe

Dzięki realizacji projektu, zostały zakupione nowoczesne środki dydaktyczne, tj. komputer przenośny do projektora, tablica interaktywna oraz projektor multimedialny. Otrzymaliśmy także drukarkę laserową kolorowa oraz najnowsza wersję pakietu biurowego Microsoft Office.
 Każdemu z uczestników zajęć przekazano pomoce naukowe. W zależności od typu zajęć były to: podręczniki, książki naukowe, repetytoria, leksykony, słowniki, tablice, kalkulatory. Nauczyciele prowadzący zajęcia  otrzymali atrakcyjne materiały dydaktyczne.
 Wszystkie środki i materiały stanowia nieoceniona pomoc w osiągamniu celu, jakim jest rozwój kompetencji kluczowych u uczniów.

Rekrutacja na rok szkolny 2010/ 2011 zakończona

Z końcem października zakończyliśmy rekrutację uczestników na zajęcia realizowane w bieżącym roku. W poszczególnych zajęciach weźmie udział następująca liczba uczestników:
Matematyka zajęcia dodatkowe - 20 
Język polski zajęcia dodatkowe - 20 
Przedsiębiorczość zajęcia dodatkowe - 10
Język rosyjski zajęcia wyrównawcze - 10
Język angielski zajęcia wyrównawcze - 10
Język niemiecki zajęcia wyrównawcze - 10
Chemia zajęcia wyrównawcze - 10
Fizyka zajęcia  wyrównawcze - 10
ECDL Core- podstawowy - 20
Orientacja zawodowa - 45
 Pierwsze zajęcia odbędą się już 2 listopada. 
 Wszystkim licealistom - uczestnikom zajęć życzymy zapału do pracy oraz wiele satysfakcji  i zadowolenia z udziału w projekcie.

Rekrutacja na zajęcia

W miesiącach wrzesień- październik odbywa się rekrutacja na następujące zajęcia projektowe zaplanowane na rok szkolny 2010/2011:
- zajęcia dodatkowe: matematyka ( gr. I, II),  j. polski ( grupa I, II); przedsiębiorczość;
-  zajęcia wyrównawcze: j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki,  historia, fizyka, chemia;
- orientacja zawodowa ( gr. I, II, III).

Wszelkich informacji udziela koordynator Pani Urszula Szubińska oraz nauczyciele i wychowawcy.
Dokumenty rekrutacyjne można pobrać u koordynatora oraz w sekretariacie szkoły.

Rozpoczynamy projekty

Liceum Profilowane w naszym Zespole Szkół przystępuje do projektu "Pozalekcyjna Akademia Kompetencji". Jest to projekt realizowany w ramach Programu Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.1 ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty".
 W ramach działań projektowych,  realizowanych w okresie  02 listopad 2010 - 31 stycznia 2012 r., uczniowie będą uczestniczyć w różnych zajęciach oraz wyjeździe edukacyjnym. Ponadto  będą mogli zdobyć  Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL(European Computer Driving Licence). 
Funkcję koordynatora projektu powierzono Pani Urszuli Szubińskiej.

Projekty 2005 - 2007

Projekty 2005 - 2007

W latach 2005 nasza szkoła otrzymała dwie pracownie Microsoft i Macintosh pozyskane ze środków Unii Europejskiej.

W roku 2007 otrzymaliśmy jeszcze jedną pracownię Microsoft również ze środków Unii Europejskiej.