Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym zbieramy nasz serwis może działać lepiej.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

ZSZ 3 - letnia MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

OTWIERAMY NOWY KIERUNEK ! ! !

 

Absolwent naszej szkoły kształcony w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
 2. wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
 3. wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 4. wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

ZSZ 3 - letnia ELEKTRYK

Młodzież kształcona w zawodzie elektryk zdobywa umiejętności praktyczne na warsztatach szkolnych i w pracowniach. Kształcenie w szkole zawodowej obejmuje przedmioty ogólne:

 • humanistyczne i ponad dyscyplinarne takie jak:
 • podstawy przedsiębiorczości, praca w zespole, język obcy, technologia informacyjna oraz kształcenie ogólnozawodowe wynikające z programu nauczania.

Absolwenci tego zawodu mogą podjąć pracę na następujących stanowiskach:

 • konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego;
 • elektryków dyżurnych;
 • specjalistów do spraw dystrybucji i serwisu urządzeń elektrycznych.

ZSZ 3 - letnia ŚLUSARZ

Młodzież kształcona w zawodzie ślusarz zdobywa umiejętności praktyczne na warsztatach szkolnych i w pracowniach. Kształcenie w szkole zawodowej obejmuje przedmioty ogólne:

 • humanistyczne i ponad dyscyplinarne takie jak:
 • podstawy przedsiębiorczości, praca w zespole, język obcy, technologia informacyjna oraz kształcenie ogólnozawodowe wynikające z programu nauczania.

Absolwenci tego zawodu mogą podjąć pracę na następujących stanowiskach:

 • ślusarz
 • ślusarz - mechanik.

ZSZ 3-letnia MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania systemów suchej zabudowy;
 2. wykonywania robót malarskich;
 3. wykonywania robót tapeciarskich;
 4. wykonywania robót posadzkarskich;
 5. wykonywania robót okładzinowych.

ZSZ 3 - letnia MURARZ

Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci na potrzeby budownictwa robotnika wykwalifikowanego w zawodzie murarz, który posiada nie tylko umiejętności murowania i tynkowania, ale również kierowania procesem technologicznym na powierzonym stanowisku pracy.

Absolwent może być zatrudniony jako murarz lub tynkarz w przedsiębiorstwach budowlanych.

KLASA WIELOZAWODOWA

Jakie zawody?

W tej klasie możliwa jest nauka w zawodach, w których uczeń uzyska praktyki zawodowe na cały cykl kształcenia. np.:

 1. ślusarz (3-letnia)
 2. cukiernik (3-letnia)
 3. piekarz (3-letnia)
 4. fryzjer (3-letnia)
 5. mechanik samochodowy (3-letnia)

itp.

PRAKTYKI WE WŁASNYM ZAKRESIE na cały cykl kształcenia!