Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym zbieramy nasz serwis może działać lepiej.

Dzień otwarsty w ZST

16 listopada 2017r. ( czwartek )
DZIEŃ OTWARTY w ZST.

 

15:00 – 17:00 – Dzień otwarty dla rodziców w ZST – dyżur w pokoju nauczycielskim ( główny budynek )  pełnią wszyscy n-le.

  •  Zebrania  wychowawców wszystkich  klas  z rodzicami zgodnie z grafikiem:
  • Poinformowanie rodziców o zagrożeniach :

  ocenami niedostatecznymi  i   nieklasyfikacją,
  naganną / nieodpowiednią oceną z zachowania,

  • Przekazanie informacji rodzicom :

o postępach dydaktycznych uczniów,
nieobecnościach na zajęciach,
otrzymanych uwagach i  zachowaniu  w I  semestrze,

 

terminach próbnych egzaminów maturalnych21 – 23 listopada 2017r.
 

terminach  przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w technikum i BS I stopnia,
11.01.2018 – egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe  w klasach III – IV technikum i  II – III ZSZ (część  teoretyczna )
10 – 31.01.2018 - Terminy egzaminów  potwierdzających  kwalifikacje zawodowe   w kl III – IV technikum  i  II – III ZSZ (część  praktyczna )
o terminach zakończenia I semestru – informacje w terminarzu  zakończenia I sem.

 

 

 

Grafik  spotkań wychowawców  z rodzicami.